Mail oldum bahçesinde hurmaya
Formu : İlahi
Makamı : Hicaz
Usûlü : Sofyan
Güftekârı : Yunus Emre
Bestekârı : ?
Sözleri :
Mail oldum bahçesinde hurmaya 
Tâ'katim kalmadı asla durmaya 
Ol Medîne ravzasını görmeye 
Görmeyince alma yâ Rab canımı

Hak nasîb eylesin biz de varalım 
O çöllerin safâsını sürelim 
Ravzasın eşiğine yüz sürelim 
Sürmeyince alma yâ Rab canımı

Mevlâm nasîbetse binsem mahfeye 
Dolanı dolanı çıksam Safâye 
Hacılarla bile dursam Vakfeye 
Durmayınca alma yâ Rab canımı

Âşık olduk sıfatına zâtına 
Mevlâm bindirse de aşkın atına 
Sağ yanımda altın oluk altına 
Girmeyince alma yâ Rab canımı

Âşık olan bu fânîyi n'eylesin 
Salât ü selâmla yer gök inlesin 
Medine'ye varıp mesken eylesin 
Varmayınca alma yâ Rab canımı

Derviş YUNUS söyler bu sözü candan 
Yâ Rabbi ayırma dinden îmandan 
Okusam Ravza'da Sûre Kur'an'dan 
Ermeyince alma yâ Rab canımı

Notalar :   1